Anene til Christian CHRISTIANSEN

Notes


2. Johannes CHRISTIANSEN

Født på Vammeli søndre i Askim. Hans far kjøpte senere gården Svae søndre, vest for Langli i Skiptvet. Johannes var svært aktiv i offentlig virke i Skiptvet og satt også to år på Stortinget. Som Lensmann i Skiptvet var han nok av bygdens mektigste menn. Dette understøttes av flere lokale verv, deriblant som ordfører.Samtidig med alle disse verv drev han gården Vister. Han var nok i en posisjon der han kunne leie arbeidskraft, i alle fall hadde mye hjelp med gårdsdriften.

Offentlige verv og posisjoner

1884 - 1887 - Viseordfører i Skiptvet
1888 - 1889 - Ordfører i Skiptvet
1889 - 1913 - Lensmann i Skiptvet ( Sluttet som ordfører da han tiltrådte )
1896 - 1897 - Skolestyrets formann.
1901 - 1903 - Stortingsrepresentant for Smaalenenes amt.

Fra 1865 tellingen på Svae Søndre.
Kristian  Olsen.  Husfader  Gaardbruger og Selveier  e  54  m  Askim  2  6  3  1/4  1/2  3/4  7  1/8  5  
Hans barn. Hans kone dødefør 1865 tellingen.
Johannes  Kristians.  hans Søn     ug  16  m  Askim                             
Eduard  Kristians.  hans Søn     ug  14  m  Askim                             
Laurits  Kristians.  hans Søn     ug  9  m  Skibtvedt                             
Maren  Kristiansd.  hans Datter     ug  11  k  Skibtvedt

Fra folketellingen i 1900.
Johannes  Christians. midl.bosted: Xania. Holteg. 10. Lensmand, Grdb., Sth.mand, født 1850 Askim Sm.
Mathea  Chr. f Thorkildsen, født 1854.
Christian  Christiansen. Lensmand Kst. ( Kristiania??? )  Født 1880.
Ingrid  Christians. Ugift datter, født 1889.
Thorbjørn  Christians. Ugift sønn, født 1893.


3. Mathea THORKILDSDATTER

Bodde på Vister østre.